TOPlist
 
 

SELECT LANGUAGE: English | Finnish | Czech | Slovak | German
Support site, Requests to add profile on VIP position, Other
 


« back

00421 948 431 223
TANTRA ANGELS
ID: 979
 

Club

Studio


 
 
Gallery
 
 
VIDEO
 
 
Send Message
CONTACT
Phone 00421 948 431 223
SMS info@tantraangels.sk
Website www.tantraangels.sk
Skype
Facebook
 
LOCATION
country Slovakia
city Bratislava
part Staré Mesto
street Hviezdoslavovo námestie 6
 
Score
 
Price list
OUT CALLS
IN CALLS
 
Quick -- --
30 min -- --
1 hour -- --
2 hour -- --
Overnight -- --
Business trip -- --
Dinner date -- --
 
 
MY INFO

O nás
"Túžba je spôsob, akým chce srdce spoznať nepoznané..."

Vydajte sa s nami do vzrušujúceho sveta Tantry a vychutnajte si anjelske dotyky našich krásnych masérok... Naše luxusné masážne štúdio sídli priamo v centre Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí. Ponúkame tantrické masáže pre pánov, dámy i pre páry na tej najvyššej úrovni. Po príchode do nášho salónu sa o Vás postarajú naše krásne a milé masérky, vďaka ktorým zažijete dokonalé kúzlo Tantry, naučíte sa naplno vnímať samých seba i svoju sexualitu. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, s najvyššou úctou a nehou. Zmyselná a sexuálne nabitá masáž vo Vás zanechá nezabudnuteľné pocity. Veríme, že od nás budete odchádzať dokonale uvoľnený, zrelaxovaný a plný energie.

Naše pravidlá
Pred návštevou nášho salónu Vás chceme upozorniť predovšetkým na to, že neposkytujeme žiadne sexuálne služby. Tantrická masáž je o dotykoch, jemnosti a práci s Vašou sexuálnou energiou. Vy ako prijímajúci sa naplno odovzdávate do rúk Vami zvolenej masérky a Vašou jedinou úlohou je vnímať príjemnú atmosféru, energiu z dotykov a vychutnávať si prítomný okamih. Preto Vás prosíme nezapájať sa do tantrického procesu. Výnimkou sú masáže, pri ktorých ste priamo vyzvaný masérkou k masáži jej tela. Vaše dary budú prijaté pred začiatkom masáže a pri nerešpektovaní pravidiel môžete byť vyzvaný k opusteniu priestorov bez možnosti vrátenia Vášho daru. Dovoľte nám ukázať Vám zmyselnosť a kúzlo Tantry.Tešíme sa na Vašu návštevu

Váše Tantra Angels

 
JOB INFO
Other info "Desire is how the heart wants to know the unknown..."
Let us take you into the exciting world of Tantra where you will enjoy the angelic touches of our beautiful masseuses... Our luxury massage parlour is located in the very centre of Bratislava at Hviezdoslavovo Square. We offer Tantric massage for men, women and couples at the highest possible level. When you enter our parlour, our beautiful and pleasant masseuses will take care of you and introduce you to the magic of Tantra, teaching you to be fully aware of yourself and your sexuality. We treat each client individually, with the highest respect and tenderness. Sensual and sexually charged massage will leave you with unforgettable memories. We hope that you will leave us completely rested, relaxed and full of energy.
Our rules
Before visiting our salon, please note that we do not provide any sexual services. Tantric massage is about touches, softness and work with your sexual energy. You as the recipient fully give yourself over to the masseuse chosen by you and your only task is to sense the pleasant atmosphere and the energy induced by touches, and to enjoy the moment. Therefore, please do not enter the Tantric process unless you are directly asked by the masseuse to massage her body. Your donations will be accepted before the massage; if you breach the rules, you may be asked to leave the premises, your gift remaining with us. Let us show you the magic and sensuality of Tantra
We are looking forward to your visit.